Chili pepper 'Naga salmon'

Capsicum annuum longum group

How to grow Chili pepper 'Naga salmon'

Growing Naga salmon from seed

Transplanting Naga salmon

Harvesting Naga salmon