Kousa dogwood 'Aka tsuki'

Cornus kousa

How to grow Kousa dogwood 'Aka tsuki'

Growing Aka tsuki from seed

Transplanting Aka tsuki

Harvesting Aka tsuki